SELAM İLE,

Günümüzün hızlı gelişim ve değişimine ayak uydurabilecek nitelikli insan yetiştirmek zorunlu hale gelmiştir. Bunu sağlamanın yolu da şüphesiz ki günün şartlarını doğru okuyarak yapılacak bir eğitimdir.

Eğitim; insanın yaratılıştan getirdiği zekânın, yeteneklerin geliştirilerek ihtiyaç duyulan niteliklerle donanmış bir kişiliğe kavuşması için başvurulan en etkili süreçtir. İnsanlara bilgi ve beceri kazandırması yanında eğitim; toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirecek nitelikte değer üretmek, mevcut değerlerin kaybolmasını önlemek, yeni ve eski değerleri sentezleyerek toplumu daha ileri taşıyacak bir güç oluşturmaktır.

İyi bir eğitimin nitelikli öğretmenlerle sağlanabileceği herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bir öğrenciye onun okulda ve hayatta başarılı olmasını sağlayan şeyin ne olduğunu sorduğumuzda alacağımız cevap çoğunlukla şu olacaktır: “Öğretmenim …………………  …………………. sayesinde. Çünkü o; beni hep sevdi, bana güvendi, özgüven aşıladı, yeteneklerimi, eksiklerimi görmemi sağladı. Yani beni kendimle tanıştırarak neleri yapabileceğim konusunda beni aydınlattı.” Öğrencilerin başarılı bir eğitimden hayatlarına taşıdıkları güzellikler, genellikle kendilerine ve yaptıklarına ilham aşılayan bir öğretmenle kurdukları sıcak, samimi ilişkide yatar.

 

Özgün Bilgi Eğitim kurumları, kurucuları ve çalışanları eğitimciliği hayat tarzına dönüştürmüş öğretmenlerin oluşturduğu bir ailedir. Öğretmenlerimiz, her öğrencinin kendilerine emanet edildiğinin bilinci ve sorumluluğuyla öğrencisine sahip çıkar. Ona sevgiyle yaklaşır, onun yeteneklerini keşfederek ulaşabileceği hedefler için yol gösterir. İnsan yetiştirmenin büyük bir sabır gerektirdiğini bilir, geçici olumsuzluklara takılmayarak mutlu sonu hedefler. İyimser ve neşeli yaklaşımıyla öğrenciye pozitif enerji aşılar. Özgüveni yüksek insanların başarıya daha yakın olduğunu bilerek öğrenciye değerli olduğunu hissettirir. Öğrenci için rol model olduğu bilinciyle tutarlı, doğru davranışlar sergiler. Her öğrencinin farklı bir dünyası olduğundan klasik yöntemlere takılıp kalmaz; kendini yeniler, değiştirir, geliştirir. Anne ve babalarla sağlıklı iletişime geçerek çocuğu başarıya taşıyacak sinerji oluşturur. Öğrenciye duygusal yönden de destek vererek onun mutlu bir birey olmasına katkıda bulunur. Ailelerinin çocukları için en iyiyi arzulamalarından ötürü öğrencileri doğru yönlendirir, aileleri de mutlu eder. İşini zevkle yapan öğretmenlerimiz öğrencileri tarafından asla unutulmaz, öğrencilerini de unutmaz.

 

Çocuklarınızı bize güvenle emanet edin.

Eleştirileriniz, önerileriniz, katkılarınız bizleri güçlendirecektir.

 

Selam ve saygılarımla.

FEVZİ ERBAY

Kurucu Edebiyat Öğretmeni