Değerlerimiz

Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri olan;

  • Sevgi
  • Saygı
  • Sorumluluk
  • Adalet
  • Yardımseverlik
  • Doğruluk
  • Dürüstlük
  • Hoşgörü
  • Çalışkanlık
  • Sabır

gibi kazanımları öğrencilerimize en iyi şekilde verdiğimize inanıyoruz, ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize güveniyoruz.

Özgün Bilgili Olmak

Özgün Bilgili olmak; sürekli gelişerek değişen bilgi çağında kişisel potansiyellerini ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabilen, milli ve manevi değerleri benimseyen bireysel ve sosyal alanda yeterli donanıma sahip özgün bireyler olduklarını fark etmelerini sağlamaktır.

Gelecek, İyi Eğitimle Değişir!

Deneyimi, başarısı ve vizyonu ile öğrencileri geleceğe hazırlayan Özgün Bilgi Eğitim Kurumları, okul öncesinden başlayarak fiziki şartları, deneyimli öğretmen kadrosu, analitik düşünceyi destekleyen kişiye özgü rehberlik hizmeti ve sınava hazırlık merkezleriyle eğitime yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Eğitimde Standartları Yükseltiyoruz!

Özgün Bilgi Eğitim Kurumları; hoşgörülü, paylaşımcı, toplumu ve aile yapısını tanıyan, inanç ve geleneklere saygılı, eğitimin ve öğretimin erdemine inanan bir yapıdır.

Özgün Bilgi Eğitim Kurumları; eğitim, öğrencilerin ek olarak hiçbir eğitim kurumundan destek alma ihtiyacı hissetmemesi üzerine tasarlanmıştır.

Özgün Bilgi Eğitim Kurumlarında; ana sınıfından itibaren yaşları ile doğru orantılı olarak artan yabancı dil eğitimi verilmekte olup, Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde hem yüz yüze hem de online ortamda öğrenme imkanı sunulmaktadır.

Özgün Bilgi Eğitim Kurumları; öğrencilerinin sınavlara hazırlanırken gereksinim duyduğu rehberlik hizmetlerini en kaliteli şekilde almalarına olanak tanır.

Özgün Bilgi Eğitim Kurumlarında, okul öncesi müfredatında yer alan derslerle 4 ile 10 yaş arasındaki öğrencilerin üreten, sorgulayan, analitik düşünen, deneyimleyerek öğrenen ve ezbercilikten uzak nesiller olarak yetişmesini sağlanmaktadır.

Özgün Bilgi Eğitim Kurumlarının temel amacı; vizyoner bakış açısına sahip, yenilikçi bireyler yetiştirmek; lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hedeflerine en verimli, en ekonomik ve en huzurlu şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.