MİSYONUMUZ

ÖZGÜN BİLGİ EĞİTİM KURUMLARI, Atatürk İlkeleri ve Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda “iyi insan, iyi vatandaş” yetiştirmeyi hedefler.

Öğrencilerimize;

 • Bedenen ve zihnen sağlıklı gelişmiş bir kişilik,
 • Hür ve bilimsel düşünme gücü,
 • Ailesine ve toplumuna karşı sorumluluk duygusu,
 • İlgi ve yeteneklerini geliştirecek bilgi, beceri ve davranışlar,
 • Dilini doğru ve etkili kullanma bilinci,
 • İnsani ve ahlaki değerler,
 • Liderlik yapabilecek özellikler,
 • Kendini ifade edebilecek özgüven,
 • Ortak iş yapma bilinci,
 • İyi ilişkiler kurabileceği sevecen ve hoşgörülü bir kişilik,
 • Teknolojiyi hayatının her alanında olumlu kullanabileceği bilgi,
 • Kültürlü, dürüst sağlam bir karakter kazandırmak eğitim-öğretimimizin temel amacıdır.

VİZYONUMUZ

ÖZGÜN BİLGİ EĞİTİM KURUMLARI, Atatürk İlkeleri ve Milli Eğitimin temel amaçlarına uygun insan yetiştirmek için şunları esas alır:

 • Öğretmenliği hayat tarzına dönüştürmüş, deneyimli, donanımlı eğitimcilerle çalışmak,
 • Eğitimcilerin her öğrenciyi kendi ailelerinin bireyi gibi kabullenmeleri,
 • Velilerin bilgi edinme hakkına saygı gösterme,
 • Tüm dersleri hayatla ilişkilendirerek işleme,
 • Yabancı dil eğitiminde pratiği önemseme,
 • Eğitim-öğretimdeki yeni gelişmeleri takip etme ve uygulama,
 • Sürekli gelişmeyi amaçlayarak daha iyinin ve doğrunun peşinde olma,
 • Öğrenci, öğretmen ve velinin katılımıyla sıcak bir aile oluşturma.

“Önce doğruyu öğrenmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Önce yanlış olan öğrenilirse doğruya ulaşılamaz.”

Farabi